Nieuwe eis van woonbranche: starters moeten meer geholpen worden

Nieuwe eis van woonbranche

Starters op de woningmarkt staan bij de 25 grootste branche- en belangenverenigingen in de woningbouw hoog op de agenda. Halverwege februari dienden de 25 partijen hun wensenlijst in voor de nieuwe regering. Het moet starters een stuk makkelijker gemaakt worden!

Flinke tekorten

De woningmarkt staat onder een hoge druk. Dat komt onder andere door een woningtekort die op dit moment is opgelopen tot 300.000 stuks. Op dit tekort spelen de huidige afspraken volgens branche- en belangenverenigingen in de woningbouw niet genoeg op in. Daarom vinden de verenigingen dat er veel meer (vooral betaalbare) woning nodig zijn de komende tijd. Dit voor alle generaties, maar vooral de starters. “De markt voor starters komt niet van de grond”, zegt Karsten Klein van Vereniging Eigen Huis tegen het Algemeen Dagblad. Om starters te helpen zijn er tot 2030 1 miljoen nieuwe huizen nodig. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, ligt €2 miljard boven de huidige begrotingen.

Meer eenheid nodig

In de afspraken met het huidige kabinet staan er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen op de agenda. Om aan de beoogde hoeveelheid van 1 miljoen woningen te komen tot 2030, moet dit worden opgeschaald naar jaarlijks 100.000 nieuwe woningen. Naast enorme investeringen, vraagt dit om meer medewerking van gemeenten volgens de verenigingen. Veel gemeenten hebben nu namelijk hun eigen aanvullende duurzaamheidseisen. Het akkoord verlangt meer eenheid in de regelgeving. Ook moet de overheid gemeenten kunnen dwingen om grond aan te wijzen voor nieuwe woningen.

Sociale huur: +250.000 woningen

Bij de bouw van nieuwe woningen wil men zoals gezegd vooral kijken naar starters. 30% van de woningen moet daarom worden gebouwd onder de NHG-grens die nu is vastgesteld op €325.000. Nog eens 10.000 huizen moeten voor minder dan €260.000 op de markt komen. Ter vergelijking: de gemiddelde nieuwbouwprijzen liggen nu boven de vier ton. 250.000 woningen van het totaal moet voor de sociale huur beschikbaar komen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de huidige agenda. Koepelorganisatie Aedes laat aan het AD weten dat een afschaffing van de verhuurdersheffing (bijna 2 miljard euro per jaar) daarvoor nodig is. 

Starters helpen

De grote woningtekorten zijn volgens de belanghebbenden door verkeerde inschattingen in Den Haag ontstaan. Men zou daar onvoldoende rekening gehouden met veel verschillende aspecten, zoals de groeiende Nederlandse bevolking, langer zelfstandig wonende ouderen en immigratie. Ben jij een starter op de woningmarkt en wil jij in de rook van Amsterdam een nieuwe woning bemachtigen voor 2030? Hou dan zeker een makelaar Amstelveen en makelaar Zaandam goed in de gaten. Zij weten precies wat er in die steden speelt of gaat spelen de komende paar jaar.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*